22 czerwca 2024

Renowacja ocieplenia krok po kroku

2 min read

To jak ważne jest wykonanie renowacji wie każdy fachowiec. Wszystko musi być ze sobą idealnie połączone. Nie może być żadnej luki pomiędzy powierzchniami, warstwami i połączeniami. Jeżeli wykonujesz daną renowację to pamiętaj o poniżej opisanych zasadach. Stosowanie się do nich jest gwarancją powodzenia i zapewnienia odpowiedniej stabilności, statyczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

Renowacja ocieplenia – poszczególne kroki:

1. Obliczenie warstwy izolacji
2. Dokonanie oceny stateczności i nośności
3. Wymiana podokienników i obróbek blacharskich
4. Naklejenie płyty izolacyjnej
5. Ułożenie płyt izolacyjnych
6. Zamocowanie nowej płyty izolacyjnej
7. Sprawdzenie czy nowa płyta idealnie przylega do wszystkich warstw
8. Mocowanie połączeń nie należących do systemu ociepleniowego
9. Wtapianie siatki wzmacniającej
10. Nałożenie powłoki końcowej.

Renowacja ocieplenia – jak to zrobić:

1. Obliczenia te są niezbędne, dawniejszy standard w postaci pięciu centymetrów już nie wystarcza, trzeba dopasować warstwę izolacyjną do każdego wykonywanego ocieplenia oddzielnie.
2. Ocena stabilności i nośności ma na celu usuniecie zbędnej ilości warstwy izolacyjnej.
3. Na celu ma podtrzymywanie systemu termoizolacji.
4. Należy nią pokryć całość powierzchni z przesunięciem spoin.
5. Początkowo ustawia się płytki izolacyjne na przygotowanej warstwie, a następnie ustawia sie płytki z uwzględnieniem przesunięcia spoin.
6. Całość stworzonej płyty izolacyjnej mocuje się do powierzchni budynku z pomocą łączników przechodzących w już istniejący system.
7. Sprawdzić należy czy wszystkie nowe łączniki przylegają do innych warstw obu systemów, nowego i już istniejącego.
8. Gdy wszystko jest dobrze zrobione należy zamocować nową konstrukcję systemu z już istniejącą.
9. Siatkę nakleja się w celu zabezpieczenia i wzmocnienia całości konstrukcji.
10. Inaczej tynkowanie, czyli nakładanie powłoki końcowej, tej którą będzie widać.

Stosowanie się do powyższych zaleceń i opisów daje gwarancję powodzenia przedsięwzięcia. Stworzona w ten sposób renowacja ocieplenia jest stabilna, statyczna i z całą pewnością bezpieczna. Taką renowację tworzą tylko profesjonaliści.

1 thought on “Renowacja ocieplenia krok po kroku

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.