28 maja 2024

Remont mieszkania w bloku

3 min read
Remont mieszkania w bloku

Architectural background of the exterior of an apartment or office block with rows of identical windows, some with curtains

Nasze mieszkania od czasu do czasu wymagają odświeżenia lub przeprowadzenia gruntowniejszych prac remontowych. Ponieważ zwykle takie prace stanowią uciążliwość dla domowników, decyzja o ich podjęciu nie należy do łatwych. W końcu jednak nadchodzi dzień, kiedy remont nie może już dłużej czekać. Niestety, nie wszystkie takie działania możemy przeprowadzić bez zgody zarządcy budynku lub uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Skontaktuj się z zarządcą budynku

Zarządca budynku jest podmiotem, który musi wydać zgodę na przeprowadzenie prac w planowanym przez nas zakresie. Ważne jest sprecyzowanie, czy przewidywane roboty będą zaliczone do bieżącej konserwacji, remontu czy do przebudowy. Jedynie w przypadku planowania prac o charakterze bieżącej konserwacji nie musimy ich nigdzie zgłaszać. Działania takie muszą być przeprowadzane w obrębie mieszkania i nie mogą dotyczyć części wspólnych budynku.

Do bieżącej konserwacji możemy zaliczyć: malowanie, tapetowanie ścian czy montaż płytek ceramicznych. Ponadto, do prac takich należy montaż parapetów wewnętrznych, wymiana podłóg, sanitariatów lub kuchenek. Wszelkie pozostałe działania klasyfikowane są jako remont, wymagają zgłoszenia i uzyskania zgody na ich przeprowadzenie. Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa mogą zażądać od nas dodatkowych informacji lub dokumentacji dotyczących remontu. Jeżeli planowane roboty będą miały wpływ na części wspólne budynku, udzielenie zgody może wymagać przegłosowania przez członków zarządu.

Zdobądź odpowiednie pozwolenia

Przed rozpoczęciem prac remontowych musimy je zgłosić do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Zgłoszenia takie powinno zawierać zakres, rodzaj i przewidywany sposób przeprowadzenia prac oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowo, konieczne będzie oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do zgłoszenia musimy też załączyć szkice, rysunki, konieczne opinie i inne wymagane dokumenty.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego remont mieszkania obejmuje między innymi:

  • wymianę okien,
  • adaptację poddasza,
  • docieplenie wewnętrzne,
  • malowanie elewacji,
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Po upływie 30 dni od zgłoszenia, jeżeli właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – możemy rozpoczynać prace. Jeżeli natomiast planujemy działania, które doprowadzą do zmiany parametrów technicznych czy użytkowych – musimy wystąpić o pozwolenie na budowę.

Dbajmy o sąsiadów

Z własnego doświadczenia wiemy, jak uciążliwe bywają wszelkie hałasy związane z remontem u naszych sąsiadów. Najkorzystniej jest przeprowadzać tego typu prace w okresie letnim, kiedy część mieszkańców wyjeżdża na wakacje. Nie zawsze jednak jest to wykonalne i czasem musimy rozpocząć prace w innym terminie. W każdym jednak przypadku poinformujmy sąsiadów o tym, że wkrótce rozpoczniemy remont i jak długo będzie on trwał.

Podczas remontu mogą być używane narzędzia elektryczne np. wiertarki lub narzędzia ręczne . Oczywiście większość narzędzi elektrycznych generuje większy hałas, ale użycie narzędzi ręcznych również może dać się we znaki mieszkańcom sąsiednich mieszkań. Zgodnie z większością regulaminów obowiązujących w spółdzielniach – prace powinny przebiegać w godzinach od 8 do 20. W pozostałym czasie powinniśmy powstrzymać się od głośnych prac, które mogą przeszkadzać innym osobom zamieszkującym blok. Dbajmy o swoich sąsiadów – unikniemy w ten sposób nieprzyjemnych sytuacji i niepotrzebnych zatargów!

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.