28 maja 2024

OZE a program Czyste Powietrze – na co możesz uzyskać dofinansowanie?

4 min read

Obecny rozwój technologii związany ze źródłami energii odnawialnej pomaga w rozwiązaniu jednego z najpoważniejszych globalnych zagrożeń, jakimi są zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych wpływa pozytywnie na jakość powietrza, zdrowie ludzi, przemianę krajobrazu, szaty roślinnej oraz świata zwierzęcego, a także na gospodarkę. Obecnie ponad 80% energii wykorzystywanej w Polsce pochodzi z nieodnawialnych źródeł. Program Czyste Powietrze ma w założeniu zmienić tę statystkę dzięki dofinansowaniu na korzystanie z OZE.

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest energia odnawialna i dlaczego warto w nią inwestować,
  • na jakie systemy źródeł energii odnawialnej można uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze.

Głównymi źródłami energii odnawialnej są: energia wiatru, energia geotermalna, promieniowanie słoneczne, fale, prądy i pływy morskie, spadki rzek oraz biomasa. Ich przeciwieństwem są źródła naturalne, które w procesie eksploatacji wyczerpują się – jest to np. węgiel lub ropa naftowa. Dlaczego źródła energii odnawialnej są dobrą inwestycją?

Odnawialne źródła energii – czym są?

W najprostszej definicji odnawialne źródła energii nie zmniejszają się bądź ich odnawialność następuje w krótkim czasie (biomasa) i są wykorzystywane do produkcji energii cieplnej, elektrycznej lub mechanicznej. Korzystanie z odnawialnych źródeł przyczynia się głównie do redukcji emisji gazów cieplarnianych, pyłów i szkodliwych tlenków np. azotu. Właściciel domu zyskuje także oszczędności związane z eksploatacją budynku. Najłatwiejszym sposobem na korzystanie z OZE dla każdego inwestora jest montaż paneli fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła w budynku.

Ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy pomocy pompy ciepła dzięki wysokiej efektywności jest obecnie jednym z najtańszych i najbardziej ekologicznych sposobów na wysoki komfort w budynku. Jej połączenie z systemem fotowoltaicznym, korzystającym z energii słonecznej, daje możliwość ograniczenia kosztów za ogrzewanie, prąd oraz ciepłą wodę nawet do 20 zł miesięcznie.

Energia odnawialna w większości przypadków jest darmowa. Projektując nowy budynek, zwróć więc uwagę na możliwość wykorzystania darmowej energii odnawialnej.

Czyste Powietrze – na co dofinansowanie?

Uchwały antysmogowe w Polsce dążą do wycofania urządzeń grzewczych na paliwa stałe i zastąpienie ich urządzeniami korzystającymi z odnawialnych źródeł energii. Od 2024 roku w większości województw korzystanie z kotłów stałopalnych będzie zakazane. Pomocą w realizacji celów tej uchwały jest centralny program Czyste Powietrza, który dofinansowuje wymianę starych urządzeń grzewczych na ekologiczne. Największe dofinansowanie dostają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 600 zł miesięcznie. W rodzinach z dochodem przekraczającym 1600 zł na osobę dotację są ograniczone. Warto jednak pamiętać o uldze termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów – zależnie od formy rozliczenia) wydatków związanych z inwestycją w odnawialne źródła energii i termomodernizację. Program Czyste Powietrze określa maksymalną kwotę dofinansowania dla każdego rodzaju inwestycji:

  • powietrzne pompy ciepła – do 30 000 zł,
  • pompy ciepła pobierające energię z gruntu lub wody – do 45 000 zł,
  • kolektory słoneczne – do 8 000 zł,
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – do 10 000 zł.

Program przewiduje również dofinansowanie do instalacji ogrzewania i ciepłej wody, wykonania audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej związanej z modernizacją. Maksymalny koszt kwalifikowany, od którego jest liczona wysokość dotacji, to 53 000 zł.

Wszystkie systemy podlegające dofinansowaniu wymagają odpowiednich klas energetycznych oraz muszą spełniać odpowiednie normy. Firma Vaillant oferuje systemy korzystające z energii odnawialnej, spełniające warunki programu Czyste Powietrze. W ofercie znajdziemy niezawodne i ciche powietrzne pompy ciepła oraz gruntowe pompy ciepła o trwałej sprężarce z możliwością chłodzenia. Vaillant specjalizuje się również w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz pozyskiwania energii z promieni słonecznych.

Fotowoltaika dofinansowanie 2019

W przypadku dofinansowania do fotowoltaiki musimy liczyć się z tym, że obecnie program przewiduje tylko preferencyjne pożyczki. Oprocentowanie jest niskie, z możliwością spłaty przez 15 lat. Pożyczka może pokryć 100% kosztów kwalifikowanych tzn. do 30 000 zł, z czego koszt kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 . Minimalna kwota inwestycji kwalifikującej się do projektu to 7000 zł.

W ostatnich dniach wystartował również nabór wniosków do programu Mój Prąd, który umożliwia dofinansowanie paneli słonecznych do 5 000 zł na instalację. Budżet tego programu to 1 mld zł. Maksymalna moc instalacji – 10 kWp. Program dofinansowuje do 50% kosztów inwestycji, natomiast resztę możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Warto zapoznać się z ofertą firmy Vaillant, która wspiera inwestycję w odnawialne źródła energii oraz oferuje urządzenia najwyższej jakości.

Dodaj komentarz

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.